Każdy maszt można doposażyć w tzw. windtracker czyli poprzeczkę, która utrzymuje flagę rozpostartą.
Flagi   Flags    Fahnen   Drapeaux  Flaggen   Flagga